Si Darna sa Pagkagat ng Dilim


1.

Ext. Baryo field. Night. Pagkatapos malaman ni Darna na si Mayor na dati pa niyang pinagkakatiwalaan ay may kinalaman din pala sa corruption sa kanilang bayan.


Darna
Ding, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko wala nang silbi itong mga kakayahan ko...

Ding
Darna...

Darna
Ding... Umalis na lang kaya tayo dito?

Ding
Darna... Kailangan ka nila dito.

Darna
Parang hindi naman... Parang... wala nang pag-asa,,,Hindi ko na talaga alam Ding... Hindi ko na talaga alam...


Pilit na tinatago ni Darna ang kanyang kahinaan mula kay Ding ngunit ang luha mula sa kanyang mga mata ay walang tigil ang daloy. Walang hinto. At pakiramdam niya sa puntong iyon ay bibigay siya. Siya na pinag-pala. Siya na may lakas at kakayahang hindi matutumbasan nino man. Ngunit heto siya, pinanghihinaan, bumibigay, sumusuko.

Tumayo si Darna at tumalikod kay Ding, patagong ipinahid ang mga luha sa kanyang palad. Hindi dapat makita ito ni Ding. Hindi dapat makita akong sumusuko. Lumuhod siya at ipon ang lahat ng kanyang lakas na tila unti-unting naglalaho sa mga oras na ‘yun, siya ay lumipad.


Ding
Darna! Darna! Sa’n ka pupunta?


Hindi na lumingon pa si Darna kay Ding. Buong lakas siyang pumahimpapawid hanggang ang tanging nakikita na lang niya ay ang mga bituin na tila hindi na nagnining-ning. Inisip niya si Mayor na nagtaksil sa kanya. Si Father na imbes na kabutihan ang dinudulot sa kanilang baryo ay kasakiman at kasamaan. Si Lola na kahit anong gawin niya ay hindi na maibabalik ang naudlot na buhay. Lumipad siya ng lumipad pataas kahit na ang kanyang mga luha ay parang mga batong pilit na binabalik siya pababa. Sa sakit sakit, sa isip niya, ang bigat bigat. Ano pa ba ang silbi ng kanyang kapangyarihan kung hindi naman niya matutulungan ang karamihan? Kung sa bawat na buhay na kanyang sinasagip ay may sampung maghihirap, iiyak? Gusto niya lisanin ang lahat, gusto na niyang maglaho. Siya, si Darna, ay gusto nang sumuko!


 2.

Ext. Night. Sa isang isla napadpad si Darna. Naka-upo lang siya sa dulo ng isang bangin pinagmamasdan ang gabing walang kasing tiwasay. Sa likod niya si Ding na hindi inaalis ang tingin mula kay Darna.


Darna
Tara na...

Ding
Uwi na tayo?


Tahimik na kumapit lang si Darna kay Ding na mabilis na sumakay sa likod nito.


Darna
Ayos ka na?


Ding
Ikaw, okay ka na?


Tumungo lang si Darna at sila ay pumahimpapawid na. Kumapit ng mahigpit si Ding kay Darna, pilit na pinapakinggan ang tikbok ng puso ng kanyang ate. Ngunit sa bilis ng kanilang lipad ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakapanglulumong angul-ngol ng malamig na hangin.


Ding
Ate... Kapit ka lang, ate... Kapit ka lang...


Hindi lumingon si Darna at nagkunwaring hindi narinig ang kapatid. Tahimik na lang silang dalawang lumipad at bumulusok pabalik sa kaguluhan ng kanilang baryo.
Comments

Popular posts from this blog

sop tips (o kung papaano huwag matakot makipagtalik sa telepono)

para sa masa (or why the eraserheads, even if they are still together, can't possibly sing "toyang" over and over again)

FEAR AND LOATHING IN SAGADA