Posts

Showing posts from October, 2014

BANJO & LOUIE

Banjo
"Are you perfectly happy with me?" That's the question he most wanted to ask him. Mahirap pala itong tanungin kahit kayo ay magkasama na sa iisang bahay for the past five years, five fucking years of anger, sadness, and happiness. But maybe it was because they were already five years in the making kaya mahirap itong tanungin? Either ways, hindi niya ito matanong without blushing or stuttering.
"What?" Tinanong siya ni Louie. "Ano yung tatanungin mo sa akin?"
The boyfriend was heartily eating his spaghetti at namumula na ang kanyang labi. May extra mumo pa on the side.
"Meron kang spag sa pisngi mo," sabi ni Banjo.
"Saan?" Kinuha ng kanyang boyfriend ang tissue at ipinahid ito sa maling pisngi.
"Hindi dyan."
"Saan?" Muling idinampi nito ang tissue, padamping demure kaya naman hindi na naman naalis ang mumo sa mukha.
"Akin na nga ang tissue..." Parang nanay na nagpupunas sa makulit na anak, maigi niyang …